Flisfyringsanlegg

Visste du at fyring med flis eller pellets i stedet for olje kan senke energikostnadene? Flisfyringsanlegg er et såkalt biofyringsanlegg – noe som vil si at det er en miljøvennlig oppvarmingsløsning. Flisfyringsanlegg er vårt spesialområde. Innenfor dette området har vi stålkontroll hva gjelder muligheter og teknologi.