Røropplegg for trykkluft i verksted

Vanligvis lager vi røropplegg som skal frakte vann, men innimellom kommer det også oppdrag hvor vi lager røropplegg for kompressor og trykkluft.

Solid og funksjonelt opplegg for trykkluft, med flere tilkoblingspunkter. Trykktanken plassert «ute av veien» oppe under taket.

Vi har nettopp levert en slik installasjon på et trakor- og dekkverksted i Solør, Hasle traktor. På slike verksteder brukes trykkluft til å drive forskjellige luftverktøy. Oppdragsgiver hadde kompressor med trykktank fra før, men ønsket seg et permanent røropplegg med flere tilkoblingspunkter. Da begrenses behovet for å strekke lange luftslanger rundt om i verkstedet, og arbeidsprosessene utføres på en mer rasjonell måte.

– Vi har gjort en grundig oppgradering og modernisering av anlegget, sier vår rørlegger Tor Arne Ottershagen som har hatt ansvaret for leveransen.

Rørlegger Tor Arne Ottershagen

Nå er ca 25 meter rustfrie stålrør på plass, og det har blitt totalt seks tilkoblingspunkter i lokalet. Fem punkter oppe i verkstedet, og ytterligere ett punkt nede i smøregrav.

– Det har gått med to arbeidsdager for å lage det nye røropplegget, men nå er oppdragsgiver godt satt opp med et solid system og flusst av tilkoblingsmuligheter, fastslår Ottershagen.

Driver du et verksted eller virksomhet med behov for trykkluftdrevet verktøy? Vi i Elverum Rørservice hjelper deg gjerne med å oppgradere og sette opp flere koblingspunkter. Ta kontakt for en avtale om befaring og vurdering av ditt behov.

Røropplegg for trykkluft i verksted