En dråpe i sekundet = 7000 liter årlig

Har du en lekk kran? Så lite som en dråpe i sekundet har betydning for vannforbruket ditt, i følge enøkguiden på enok.no. Nå på våren og forsommeren har vi hatt mange oppdrag med å reparere eller bytte kraner som lekker.

Drypper krana mer enn en dråpe i sekundet er det fort et betydelig volum vann som går tapt. For ikke å snakke om hvis du har et toalett som står og renner. Slike feil kan utgjøre 100.000 liter vann eller mer årlig.

Vi har hatt mange oppdrag med å reparere eller bytte utekraner gjennom våren og forsommeren.

Utekraner generelt er spesielt utsatt. Disse er eksponert for vær, vind og temperatursvingninger gjennom året. Metall utvider seg eller krymper ørlitte grann med høy eller lav temperatur, noe som kan bidra til at pakninger i krana blir utette over tid.

Hvis det er lekkasje på noe som er tilkoblet varmtvann, taper du også strømmen som skal til for å varme opp vannet. Med de kostnadene det innebærer. Det er derfor et godt enøk/miljøtiltak å passe på at kraner og toalett er tette og i orden. Vi hos Elverum Rørservice hjelper deg gjerne med å utbedre feil.

Har du en kran som lekker, inne eller ute, ta kontakt med oss!

En dråpe i sekundet = 7000 liter årlig