Ut med gammel tank og oljefyr!

Etter at fossil fyringsolje ble forbudt i privatboliger fra 2020 har mange gamle oljefyrer blitt stående ute av drift rundt om i de tusen hjem. Kanskje det rett og slett er på tide å få dem vekk?

Til venstre: Den gamle oljefyren er ikke lenger i bruk, og tar bare opp plass.
Til høyre: Det var ikke noe småtteri av en oljetank vi demonterte og fjernet hos en kunde i juni.

Vi i Elverum Rørservice kan hjelpe deg med å demontere og frakte vekk din gamle oljefyr. Det eneste den gjør er å ta opp plass til ingen nytte, og dessuten: Denne plassen kan du kanskje benytte til andre formål?

Hvis ditt behov er slik at du kunne ha behov for en sentralfyrløsning, så kan plassen der du har den gamle oljefyren stående være et godt sted å sette inn en varmepumpeløsning. For eksempel basert på jord- eller bergvarme. Vi har levert flere slike løsninger basert på jord- og bergvarme de siste årene.

Se denne artikkelen fra 2019 om temaet

Selv om du ikke har planer om å installere noen alternativ sentralfyrløsning med det første, kan det likevel være greit å få vekk det «gamle rasket».

Ønsker du å bli kvitt en oljefyr med tank? Kontakt oss for en prat om dette.

Ut med gammel tank og oljefyr!