Kampanje – Høiax smart varmtvannsbereder

Høyax har kommet med en flott produktnyhet: Nemlig en «smart varmtvannsbereder» med strømstyring, slik at du kan benytte strøm på de tidspunktene av døgnet da strømmen er billigst. Berederen går under navnet Høiax CONNECTED. En bereder med smart strømstyring er en god nyhet i disse tider med skyhøye strømpriser. Prognoser sier også at vi må belage oss på høye strømpriser i lang tid fremover.

Berederen kan styres med en app på smarttelefon, eller du kan styre den på et kontrollpanel som sitter på selve berederen

Hvis du bestiller denne hos oss i Elverum Rørservice innen utgangen av februar 2022, så vil pris ferdig montert være kr 12288,- inkl mva.

Tilbudet gjelder husstander i Elverum Kommune, utover dette faktureres kjøring i tillegg. Det er også en forutsetning at den gamle berederen er tilkoblet på toppen. Eventuelle kostnader for elektriker vil også bli i tillegg.

Nedenfor ser du en reklamefilm som Høiax selv har publisert på YouTube:

Kampanje – Høiax smart varmtvannsbereder