Flisfyring for folk og fe

Nå i januar har Elverum rørservice AS ferdigstilt en leveranse av flisfyringsanlegg på et gårdsbruk i Rendalen. Ekteparet Gunn Randi Finstad og Gjermund Mogstad kan melde om umiddelbar og betydelig reduksjon på strømforbruket.

Gunn Randi og Gjermund, strålende fornøyd ved siden av fyringsenheten på anlegget som er installert

– Ja, det er riktig. Strømforbruket er mer enn halvert sammenliknet med samme periode forrige år, sier Gunn Randi fornøyd. Og det er jo en god ting i disse tider med rekordhøye strømpriser.

To fluer i en smekk

På gårdsbruket i Rendalen hvor de har melkeproduksjon, begynte de å vurdere flisfyring for flere år siden. Da det skulle graves internettkabler på gården i 2020 bestemte de seg for å slå to fluer i en smekk, og la ned rør for varmeanlegg i samme slengen.

– Det var egentlig helt logisk. Det er dyrt å grave, så da nyttet vi sjansen da vi likevel skulle ha gravemaskin inn på gårdsplassen her. Støtteordninger fra Innovasjon Norge til installasjon av slike løsninger bidro også til at det var enklere å ta beslutningen om å sette i gang.

I tillegg til oppvarming av fjøs/driftsbygning er det tre bolighus på gården som er tilkoblet flisfyringsanlegget.

At leveransen av anlegget havnet hos Elverum Rørservice var nærmest en tilfeldighet. Gårdbrukerne fra Rendalen begynte å forhøre seg litt rundt. Blant flere andre, fikk de tips om å kontakte Marius Olaussen hos Elverum Rørservice.

– Marius var den som virket mest tillitsvekkende på oss da han var her på befaring. Det var helt tydelig at han var proff til fingerspissene, og hadde full kontroll på hvilken løsning som ville være ideell her på gården.

Virke fra egen skog
Herfra fordeles vannet vannet ut til bolighus på gården. Ryddig, solid og ordentlig gjort av håndverkere fra Elverum Rørservice.

Prosessen med å få alt av rør på plass, alle hus tilkoblet, og flisfyringsanlegg installert, har tatt ett og et halvt år. Og nå er anlegget i drift i sin helhet. På gården baserer de seg på virke fra egen skog for å produsere flis, og dette gir en ekstra besparelse.

Kalkylene som er lagt til grunn for investeringen er likevel bygget på innkjøpt virke/flis. Det er greit å ha tatt høyde for dette i utgangspunktet, hvis det skulle bli vanskelig å få produsert eget virke år om annet. Nå som strømprisen har gått opp med flere hundre prosent, og ser ut til å bli høye også i årene som kommer, vil anlegget ha betalt seg mye raskere enn de opprinnelige beregningene viste.

Behagelig for folk og fe

Flisfyringsanlegget som er installert har en effekt på 100kW – med muligheter for oppgradering til høyere effekt hvis det skulle være ønskelig.

– Det var en stor og merkbar effekt på innetemperatur i bolighus når vi fikk i gang anlegget, forteller Gunn Randi. Det har også hatt god effekt og gitt behageligere arbeidsforhold både for oss og for veterinær i fjøset.

Folket på gården i Rendalen er strålende fornøyd med løsningen, og den jobben som Elverum Rørservice AS har utført.

– Vi har hatt besøk av mange hyggelige, dyktige og effektive folk gjennom hele prosessen. Spesielt har vi lyst til å berømme håndverkerne for at det alltid var vært ryddig og ordentlig etter dem, både under og etter arbeid. Vi kan uten forbehold anbefale Elverum Rørservice som leverandører til denne type installasjoner, konkluderer Gunn Randi Finstad og Gjermund Mogstad.

 

Flisfyring for folk og fe