Oppgradert toalettanlegg på Bergesjøen

Hovedstranda på Bergesjøen i Hernes har fått en skikkelig ansiktsløftning i sommer, og en av tingene som har kommet på plass er et ordentlig toalettanlegg.

Elverum Rørservice har installert en løsning med Jets vacuumtoalett ved hovedstranda på Bergesjøen

Det er Elverum Hus AS som har hatt oppdraget fra kommunen med å bygge toalettanlegget, og vi i Elverum Rørservice AS ble valgt som leverandør på det sanitære med vann og avløp.

– Det er montert et Jets vacuumtoalett med 12-volts anlegg, drevet av solceller. Vann fra sisterne, og lukket kloakk-kum da det ikke er tilkobling til offentlig vann og kloakk i nærheten, forklarer administrasjonsleder Terje Myrvold hos Elverum Rørservice.

Myrvold påpeker at en slik løsning også egner seg ypperlig for hytter uten innlagt strøm og vann. Vurderer du en slik løsning på din fritidseiendom, ta kontakt med oss for en vurdering av ditt behov.

Rent, ordentlig og innbydende for badegjestene.

Toalettløsningen er bare ett av flere grep som er gjort for å ruste opp hovedstranda på Bergesjøen. Veien ned til stranda er oppgradert, og det er satt opp en flott skigard. Elverum kommune har publisert ytterligere info om hva som er gjort i en artikkel på sin webside.

Vi er glade for å ha fått muligheten til å bidra til opprustningen av den populære badeplassen på Bergesjøen, og håper at mange vil få glede av denne plassen gjennom sommeren.

Med dette vil vi i Elverum Rørservice ønske alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer!

Hovedstranda på Bergesjøen – en perle for badegjester.
Oppgradert toalettanlegg på Bergesjøen