Ny mann på laget fra februar 2023

Simen Løken fra Heradsbygda er ny mann på laget hos oss. Han startet 1. februar, og har så langt funnet seg godt til rette.

– Min fagutdannelse er i utgangspunktet innen elektronikk. Har jobbet mange år med logistikk og reservedeler for bil, og jeg har flere års fartstid hos Møller bil, forteller han.

Simen har også drevet som selvstendig innen anleggsbransjen i 10 år, en erfaring han mener kommer godt med i jobben han nå skal gjøre hos Elverum Rørservice.

– Jeg har som hovedoppgave å følge opp alle flisfyringskunder med service, vedlikehold og reparasjon av anlegg. Slike anlegg har mye automatikk og elektronikk, og dermed har Elverum Rørservice god nytte av en med min bakgrunn.

Simen trives godt i ny jobb, og setter spesielt pris på at det er så varierte oppgaver, og at han får være en del på farten rundt til kunder. Det er mye mer givende enn å sitte med kun administrative oppgaver foran en datamaskin.

– Ingen dag er lik, og jeg får brukt all erfaring jeg har fra tidligere jobber. Men jeg må innrømme at jeg liksom ikke helt hadde sett for meg at jeg skulle havne i rør-bransjen, smiler han.

Vi i Elverum Rørservice er veldig glade for at Simen nå er med på laget. En arbeidsstab med forskjellighet i bakgrunn og erfaring er viktig for at vi skal kunne yte best mulig service til våre oppdragsgivere.

Ny mann på laget fra februar 2023