Nytt flisfyringsanlegg for Jømna Brug

Elverum Rørservice utfører en omfattende oppdatering for Jømna Brug i sommer (2019 – red anm). Flisfyranlegget fra 1985 skal byttes ut, og det hele skal være klart før arbeidet tar til igjen etter fellesferien.

Den gamle flisfyringsmodulen må løftes ut gjennom taket, forklarer Vegard Sveen. Og den nye må inn samme vei. Før den tid er det mye planlegging og forberedelser som skal gjøres.

Jømna Brug er er tradisjonsrik bedrift sør i Elverum, hvor det har vært produksjon av dører i mer enn 100 år. En del av prosessene er meget varmekrevende, derfor har bedriften i mange år benyttet seg av flisfyring. Det eksisterende anlegget er nå godt og vel 30 år gammelt, og det er modent for å byttes.

– Dette er en stor jobb, og det kreves god planlegging, sier Vegard Sveen.

Han er på plass i slutten av juni for å forberede arbeidet, og vi tar en titt i fyrrommet slik det fremstår i dag. Den eksisterende fyringsmodulen er en solid sak.

– Denne må løftes ut gjennom taket, og den nye skal inn samme vei, forklarer Vegard. Flisfyring er meget smart for Jømna Brug. Det blir en god del kapp og rester av materialer i forbindelse med produksjonen. Dette kan man kutte flis av, og benytte energien i produksjonen. Det er uten tvil god lønnsomhet i dette over tid, sammenliknet med å basere seg på elektrisk kraft.

Elverum Rørservice har en velutstyrt tilhenger, som er mest for et mobilt verksted å regne. Hengeren er med ut på store jobber, og fagarbeiderne har dermed tilgang til det meste av hva de trenger for å løse oppgavene.

– Denne tilhengeren er gull verdt sier Sveen. Vi blir veldig fleksible når vi har utstyr og muligheter til å løse ting som man ellers måtte dratt tilbake til et verksted for å få ordnet.

Det hele er et relativt stort oppdrag for Elverum Rørservice AS, det er ikke mer enn tre-fire oppdrag av dette omfanget i året. Det nye fyringsanlegget som er dimensjonert for å kunne levere 1,8 megawatt i året skal bruke både flis og bio-olje. Slik sett blir man mer fleksibel. Vi strekker oss langt for å få jobben gjort i løpet av ferieavviklingen på Jømna Brug – da slipper de avbrekk innenfor det som er ordinær produksjonsperiode. Det settes på ressurser og folk slik at alt er klappet og klart til produksjonen starter etter ferien.

Det er kjekt å ha en spesialinnredet tilhenger som «mobilt verksted» på slike jobber som dette. Med sveiseutstyr og mange andre fasiliteter sparer man mye tid.
Nytt flisfyringsanlegg for Jømna Brug