Ukategorisert

Flisfyring i industribygg på Flisa

Flisfyring i industribygg på Flisa

Elverum Rørservice AS leverer biobrenselanlegg for både privatboliger og næringsbygg. I 2020 installerte vi et stort flisfyringsanlegg i et industribygg på Flisa. Her er en srtikkel som forteller om installasjonen: Anlegget som monteres har en effekt på hele 130Kw, og skal i godt monn kunne varme opp om lag 800 kvadratmeter. Oppdragsgiver er Ola Håkonsen.Les mer

Oljefyr ut – bergvarme inn

Oljefyr ut – bergvarme inn

Fra 2020 ble det ulovlig å bruke fossilt brensel til oppvarming i privatboliger. Her er en artikkel om en løsning vi leverte i 2019: Elverum Rørservice har erstattet flere oljebaserte fyringsløsninger det siste året med bergvarme, noe som er en fullgod erstatning. Berg- og jordvarme er betydelig mer effektivt enn luft-til-luft varmepumper. Vår rørlegger TorLes mer