Service på privat renseanlegg for vann

Det er mange husstander, bruk og gårder ute på bygda som ikke er tilkoblet offentlig vann og kloakk. Og da er det privat brønn som gjelder. Det er meget varierende kvalitet på vannet i private brønner, og mange har derfor også eget renseanlegg for vannet.

Vår rørlegger Tor Arne Ottershagen tar service på et privat renseanlegg på en gård i Hernes. De kommende dagene skal han ut på fire liknende oppdrag.

Moderne renseanlegg handler om fysikk, kjemi og elektroniske styringsenheter – og for å opprettholde god vannkvalitet er det nødvendig med jevnlig ettersyn. Enkelt ettersyn gjøres av eieren selv, men en grundig service utført av fagfolk sikrer problemfri og stabil drift på anlegget gjennom året.

Vi hos Elverum Rørservice AS kan ta service på ditt renseanlegg. En tommelfingerregel er at det er fornuftig å ta en slik service pr år. Men kanskje også oftere, for eksempel halvårlig, hvis vannkvaliteten er dårlig. Når vi tar en slik service kjører vi funksjonssjekk, og kontrollerer at de elektroniske styringsenhetene har riktige innstillinger. Vi bytter alle filtre, etterfyller med salttabletter, og det som evt skal suppleres på det kjemiske.

Ekstra sekker med salttabletter kan vi også levere ved service, til en meget konkurransedyktig pris. Så slipper du å måtte reise av gårde ens ærend for å skaffe dette ved behov. Jevnlig service på ditt renseanlegg er en billig forsikring for at du skal ha god vannkvalitet og godt vanntrykk året rundt.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å avtale service på ditt renseanlegg!

Service på privat renseanlegg for vann