Vi er sertifisert Miljøfyrtårn!

Siden 19. mars i år er Elverum Rørservice AS sertifisert som Miljøfyrtårn – og det er vi veldig stolte av. Sertifiseringen har vi først og fremst valgt å ta av hensyn til miljøet, men vi håper også at dette skal gjøre oss mer attraktive i konkurransen om oppdragene.

Daglig leder Marius Olaussen (t.v) og administrasjonsleder Terje Myrvold er stolte over å være sertifisert Miljøfyrtårn. Det synlige beviset er en staselig plakett som henger på verkstedveggen i Hernes.

– Vi hadde allerede gode rutiner på det meste av det som kreves da vi bestemte oss for å bli sertifisert, forteller administrasjonsleder Terje Myrvold. Så for oss handlet det i stor grad om å få dokumentasjonen satt i system i henhold til kravene i sertifiseringsordningen.

Omfattende dokumentasjon

Å bli sertifisert favner stort sett alle virksomhetens områder. Alt fra HMS, avfallshåndtering, valg av leverandører og drift av arbeidsbiler. Dokumentasjonen samles i en klima- og miljørapport for virksomheten, og det er denne som ligger til grunn for godkjenningen fra Stiftelsen Miljøfyrtårn i Norge.

– Etter at man har blitt sertifisert så betyr det ikke at jobben er gjort en gang for alle. Bedrifter som er Miljøfyrtårn må resertifiseres hvert tredje år, forklarer Myrvold. Derfor er det viktig at vi og alle våre ansatte opprettholder fokus på miljøvennlige løsninger og rutiner i den daglige driften.

En synlig endring i Elverum Rørservice sine lokaler er tydelig merkede avfallssekker for sortering, og klare instrukser for hvordan det skal gjøres.

En merkbar endring i forbindelse med sertifiseringen hos Elverum Rørservice AS er rutinene for søppelsortering. Ikke dermed sagt at vi var dårlige på å ta hånd om avfall tidligere, men når er det et større fokus på sortering, tydelig merking og dokumentasjon.

Et tydelig signal

– Vi mener det er en selvfølge at alle seriøse bedrifter og produsenter i dagens samfunn skal ha fokus på miljø og bærekraft. Å sertifisere seg som Miljøfyrtårn signaliserer tydelig at en bedrift tar dette på alvor. Og så er det en god «smitteeffekt» i dette: Bedrifter som er miljøsertifisert ønsker gjerne å kjøpe varer og tjenester av bedrifter som har samme sertifisering.

Trenger din bedrift en miljøsertifisert rørlegger? Ta kontakt for en vurdering av ditt prosjekt, eller en avtale om befaring.

Vi er sertifisert Miljøfyrtårn!