Flisfyring i industribygg på Flisa

Elverum Rørservice AS leverer biobrenselanlegg for både privatboliger og næringsbygg. I 2020 installerte vi et stort flisfyringsanlegg i et industribygg på Flisa. Her er en srtikkel som forteller om installasjonen:

Anlegget som monteres har en effekt på hele 130Kw, og skal i godt monn kunne varme opp om lag 800 kvadratmeter. Oppdragsgiver er Ola Håkonsen. Han kjøpte bygget for noen år siden med tanke på å flytte sin virksomhet med landbruks- og dekkverksted dit. De siste 20 årene har han drevet sin virksomhet på gården, og mener det kunne vært fint å ha bedriften lokalisert et annet sted enn på hjemgården.

– Det har vært en del oppussing og oppgradering siden jeg kjøpte bygget, forklarer han. Men nå er byggets «varmende hjerte» på plass, og det er ikke langt frem til lokalene er klare for bruk.

Grunnen til at Håkonsen valgte flisfyring er at han har god erfaring med dette fra tidligere. Han har i mange år hatt et tilsvarende anlegg i drift på gården, og det har vært få utfordringer og problemer med dette. Selv om det er en betydelig investering å få installert et slik anlegg mener han at det er god økonomi på lang sikt.

– Jeg regnet på det den gang anlegget på gården kom på plass. Sammenliknet med å bruke fyringsolje/diesel fikk jeg reduserte utgifter på om lag 250.000,- første år. Da sier det seg sjøl at anlegget er tjent inn igjen i løpet av ganske kort tid.

Det er også støtteordninger via ENOVA eller Innovasjon Norge for installasjon av flisfyring. Flis er en miljøvennlig energikilde – derfor ønsker myndighetene å stimulere til at flere tar i bruk slike løsninger. Les om støtteordninger ENOVA

– Etter hva vi vet er det bestemt at støtte til slike anlegg skal opprettholdes også de neste fem årene, sier Marius Olaussen, daglig leder hos Elverum Rørservice AS.

Anlegget som installeres på Flisa i disse dager er satt opp med tre store viftemoduler, som hver seg har en maksimal kapasitet på 50Kw. I kontordel og oppholdsrom i bygget er det montert i alt seks radiatorer. På full effekt har hver radiator en ytelse på 2000 watt.

Håkonsen har bygget en stor flisbinge på utsiden av industribygget, med enkel tilgang for transportør. Hele taket på bingen kan heves, og flisa tippes rett i bingen i løpet av få minutter. En transportskrue drar flisa rett fra bingen og inn til fyringsmodulen i kjelleren, også dette helautomatisk. Pipa for fyringsmodulen er løst ved en enkel og praktisk montasje på utsiden av bygget.

Ønsker du en befaring og et prisoverslag på installasjon av flisfyringsanlegg?

Ta kontakt med oss hos Elverum Rørservice AS

 

Flisfyring i industribygg på Flisa